Търговско представителство ЕГИС

EGIS Pharmaceuticals PLC е една от водещите компании за производство на лекарства в Унгария и Централна Източна Европа. Активностите на компанията се простират във всяка област на фармацевтичното производство: от оригиналната разработка и генеричното развитие през производството на активната субстанция и готовите лекарствени продукти до продажбите и маркетирането. От 1999 година компанията има самостоятелно представителство в България.

 

 

 

Научно-изследователска и развойна дейност

 

 

EGIS Pharmaceuticals PLC отделя впечатляваща сума за научно-изследователска и развойна дейност на регионално ниво (Централна Източна Европа). Сред всички компании от Централна Източна Европа Egis е класирана на трето място по дял на R&D инвестиции, а по нетен оборот е с четвъртата по големина сума от 42 милиона евро сред всички компании опериращи в Централна Източна Европа. (Източник: 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard). Нашите седем награди за продуктови иновации бележат значимата инвестиция и успех в тази насока, което потвърждава гарантираното високо качество на нашите лекарствени продукти.  

 

EGIS -България

Новини

Венлафаксин – антидепресант от нова генерация

23-10-2012

В последните 25 години в клиничната практика навлязоха много нови антидепресанти. Създаването им беше продиктувано от токсичността на конвенционалните...

Дихидропиридинови калциево антагонисти: Какво трябва да знаем, за да постигнем максимална полза при повече хипертоници?

23-10-2012

Съвременния подход за избор на антихипертензивно лечение е основан на оценката на специфични индикации на медикамента, за специфични условия и състояния на...

Клинично проучване за биоеквивалентност на Metroprolol CD ERT (Egilok Retard)

23-10-2012

Метопролол е кардиоселективен бета-адреноблокер, широко използван в кардиологичната практика за лечение на редица сърдечно-съдови заболявания. Индикациите за...

Контакт с нас

София 1113,

Ул. Александър Жендов 6, ет. 6

тел./факс: +359(2)9876040

e-mail: info@egis.bg